Fibromyalgie

Fibromyalgie, FM, je samostatná diagnóza, která byla dosud klasifikována v revmatologické kapitole kódem M79. 7. V nové klasifikaci došlo k výrazné změně a fibromyalgie dostává nový diagnostický kód MG 30.01 pod diagnózou chronická rozšířená bolest. Dodejme, že také dochází k velké změně chápání bolesti nikoliv už jen jako příznaku, ale jedná se nyní o samostatnou diagnózu.

Otázkou samozřejmě je, jestli to přinese větší pochopení fibromyalgie nebo naopak záměnu s jinými bolestivými stavy, která nebude dostatečně respektovat specifika FM. Pro její podobnost ji často zaměňujeme se všemi ostatními únavovými syndromy, ovšem i podle výzkumů nejsou jedno a totéž. A pokud si prostudujeme léčebné možnosti, je rozdíl zřejmý. Stejně jako u všech ostatních únavových onemocnění i fibromyalgie se zásadně odlišuje léčbou a dynamikou, na co a jak reaguje.

Dovolte mi subjektivní návod, jak poznat, že se nemusí jednat o FM. Obvykle nemá náhlý počátek a spouštěč, vyvíjí se postupně obvykle od dětství, málokdy je zcela bezpříznaková a velmi vzácné je úplné vyléčení. Pochybujte tedy, pokud jste nikdy dříve zdravotní potíže neměli a nebo pokud Vás zcela opouštějí. Má pravděpodobně silný genetický komponent, takže je velmi nepravděpodobné, že máte FM, pokud se vyskytla u někoho v rodině

Bolesti u FM jsou vždy jak stěhovavé, tak i lokalizované, ani léky nejdou zcela ztlumit a týkají se obvykle více částí těla. Bolesti a únava, tedy hlavní příznaky, se mohou krátkodobě zhoršit i po aktivitě, kupříkladu rehabilitaci, která však v dlouhodobém horizontu přináší zlepšení nebo stabilizaci stavu, neznamená to tedy, že vám tyto aktivity ublíží a že tato reakce je patologická, jedná se o přirozenou zátěž na tělo.

Fibromyalgie však málokdy bývá samostatným zdravotním problémem, velmi často se objevuje společně s autoimunitními onemocněními a časté jsou i komorbidity s ostatními neznámými onemocněními (odtud zřejmě pochází zjednodušení, které mezi nimi nerozlišuje).

Při léčbě fibromyalgie vám nejvíce mohou pomoci masáže, jemná rehabilitace a pohyb a stravní režim, léky na bolest pouze tlumí příznaky a stav pozitivně neovlivní. Nehodlám a naštěstí nemusím se pasovat do role odborníka na fibromyalgii, protože tu máme větší váhy. Doporučuji tedy ke studování této problematiky web Petry Fibromyalgik, který vypracovává paní již hodně let a čerpají z něj i lékaři: