CCI/AAI

Další tajemná zkratka pro zasvěcené. V posledních letech se u několika pacientů ukázalo, že jejich příznaky ME/CFS, ačkoliv měli nemoc řádně diagnostikovánu a jejich profil odpovídal typickému pacientu s ME/CFS, jako mávnutím kouzelného proutku zmizely po operaci mechanické abnormality v oblasti krční páteře. Tato abnormalita se nazývá kraniocervikální a atlantoaxiální nestabilita a jedná se zjednodušeně o stlačení míchy a mozkového kmene vlivem nesprávného postavení lebky. Po operaci, kdy se lebka zafixuje ve správné pozici, jakož i při jejím mechanickém uvedení do správné polohy pomocí trakce se příznaky podobné ME/CFS jako zázrakem všechny ztrácejí.

Základním poznatkem z těchto zjištění tedy je, že všechny údajně psychosomatické příznaky se dají vyvolat mechanickým stlačením mozku a míchy a stejným působem zase odstranit. Je tedy hloupé snažit se je v těchto případech řešit psychoterapií, zaměřením na traumata z minulosti a psychofarmaky.

Protože zjistění tohoto spojení je novinkou opravdu horkou, nevíme dnes, jak velké procento pacientů s příznaky ME/CFS má ve skutečnosti tuto mechanickou příčinu. Studie teprve začínají vznikat a my se teď nemáme o co opřít, než o kazuistiky několika pacientů. Nebyla by zde ani tato stránka, kdyby však neměla dobrou oporu v těchto kazuistikách. Pacientka jménem Jen Breaová, která se postarala svým filmem Unrest nominovaným na Oscara o zlepšení povědomí o nemoci ME/CFS, se po operaci CCI/AAI úplně uzdravila. A máme již i oficiálně první pacientu s diagnostikovanou CCI/AAI při příznacích ME/CFS. A celkově přibývá pacientů s ME/CFS, kterým byla diagnéza CCI/AAI potvrzena.

Kvůli pravděpodobnosti této nemoci a protože tato se dá na rozdíl od ME/CFS diagnostikovat a řešit, uvádíme zde i informační zdroje o této nemoci.

Protože je to však až příliš horká novinka, zdroje o nemoci teprve budujeme. Zatím jsou tedy sporé, ale v budoucnu je plánujeme rozšířit.